nastavení jazyka
Deutsch
English
Romanesc
Magyar
Písmo:  Standardní  |  Velké
 
 
 
 

 

Úvodní stránka>>Tiskárenský údaj

tiskárenský údaj

Za obsah odpovědný :
 
AVUS

worldwide claims service
GmbH & Co.KG
Rechbauerstraße 4
A-8010 GRAZ / AUSTRIA
Telefon: +43-(0)316-8022/0
Telefax: +43-(0)316-8022/27
office@avus-group.com
 
FN: 22290f, LG Linz
UID: ATU22851108
DVR: 0295612
 
Osobně odpovídající společník:
AVUS worldwide claims service GmbH.
FN 83543h, LG Linz

Na webových stránkách AVUS uvedené údaje a sdělení jsou určené výlučně k informaci. Vynakládáme zvýšené úsilí směrem ke správnosti a úplnosti informací. Není možné vyloučit, že dojde k nechtěným chybám.


AVUS odmítá jakoukoliv odpovědnost za nesprávné, jakož i chybějící informace na našich stránkách nebo za obsah stránek, které jsou na webové stránky napojeny přes „link“. Rozhodnutí, přímá nebo nepřímá, spočívající na informacích uvedených na našich webových stránkách nebo na stránkách napojených s nimi přes „link“, spočívají výlučně na uvážení a na odpovědnosti uživatele. AVUS nepřebírá také žádnou odpovědnost za náhodné nebo nepřímé škody v souvislosti s exportem programových paketů, včetně za škody na koncovém přístroji uživatele nebo za škody, které vzniknou z nemožnosti používání, ztráty dat nebo ze ztráty na zisku.


Design, obsah a stavba této webové stránky jsou z hlediska autorství právně chráněné. Každé použití informací a dat ( např. textů, obrazového materiálu ) této webové stránky vyžaduje výslovně předchozího souhlasu AVUS.


Vyhrazujeme si právo, provést kdykoliv a bez ohlášení změny nebo doplňky informačního obsahu. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají platným právním poměrům, ať již plně nebo částečně, zůstávají zbývající části dokumentu, pokud jde o obsah a jeho platnost, nedotčeny.


Štýrský Hradec, červen 2008    

 
Fotos: © digitalstock.de / corbis.it / Walter Pfauntsch / AVUS Group / M. Hewczuk / Karim Kassir / Karel "Blacky" Černý