Vyberte
Deutsch
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

Úvodná strana>>Online Claims>>Dopravná nehoda v cudzine s vozidlom z EÚ

Dopravná nehoda v cudzine s vozidlom z EÚ

Upozorňujeme, že právne pomery z týchto nehôd sa riadia právnym poriadkom, súdnou a likvidačnou praxou krajiny, v ktorej ku nehode  prišlo. Dbajte na to, aby ste vzniknutú škodu  nezvyšovali a konajte vždy ekonomicky. Doložte a preukážte Váš nárok čo sa týka právneho základu a výšky.

 

  1. Vyplňte formulár Oznámenie poškodeného o škode na vozidle a inej vecnej  škode, vlastnoručne ho podpíšte a zašlite nám ho.
  2. zašlite nám  kópiu veľkého technického preukazu
  3. ak máte vozidlo na leasing, zašlite nám aktuálnu devinkuláciu leasingovej spoločnosti
  4. zašlite nám  správu polície preukazujúcu zavinenie druhého účastníka
  5. zašite nám riadne vyplnený tzv. európsky záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi (pokiaľ nehodu nevyšetrovala polícia), potvrdzujúci zavinenie druhým účastníkom
  6. špecifikujte Vaše nároky a a doložte ich príslušnými dokladmi

 

V prípade škody na zdraví je každá zranená osoba povinná vyplniť Oznámenie poškodeného o škode na zdraví  (formulár Vám zašleme na požiadanie)


Oznámenie poškodeného o škode na vozidle a inej vecnej škode - formulár