Vyberte
Deutsch
English
Polsky
Romanesc
čeština
Magyar
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

Pokyny k uplatneniu nárokov na náhradu škody

Pokyny k uplatneniu nárokov na náhradu škody

AVUS International, spol. s.r.o. zastupuje na základe zmluvného vzťahu zahraničnú poisťovňu v rámci systému tzv. Zelenej karty, keď sa nehoda stala na území SR a škoda je uplatňovaná voči prevádzkovateľovi, vodičovi a pod. motorového vozidla, poisteného v tejto zahraničnej poisťovni, v ktorej má uzavreté poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Naše zmluvné poisťovne zastupujeme aj v prípadoch, keď sa dopravná nehoda  stala buď v niektorom členskom štáte Európskej únie (EÚ) alebo aj nečlenskej krajine EÚ, pokiaľ majú vozidlá, ktoré sa zúčastnili  na nehode, trvalé stanovište a uzavreté povinné poistenie v niektorej krajine EÚ alebo vo Švajčiarsku.

Kontaktná adresa:

AVUS International, spol. s r.o.
Mliekarenská 13
P.O.Box 75
820 25  Bratislava
Tel.: 00421 2 20902698
Fax: 00421 2 20902634
e-mail: office.sk@avus-group.com