Vyberte
Deutsch
English
Polsky
Romanesc
ceština
Magyar
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

Pokyny k uplatneniu nárokov na náhradu škody

Pokyny k uplatneniu nárokov na náhradu škody

AVUS International, spol. s.r.o. zastupuje na základe zmluvného vztahu zahranicnú poistovnu v rámci systému tzv. Zelenej karty, ked sa nehoda stala na území SR a škoda je uplatnovaná voci prevádzkovatelovi, vodicovi a pod. motorového vozidla, poisteného v tejto zahranicnej poistovni, v ktorej má uzavreté poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Naše zmluvné poistovne zastupujeme aj v prípadoch, ked sa dopravná nehoda  stala bud v niektorom clenskom štáte Európskej únie (EÚ) alebo aj neclenskej krajine EÚ, pokial majú vozidlá, ktoré sa zúcastnili  na nehode, trvalé stanovište a uzavreté povinné poistenie v niektorej krajine EÚ alebo vo Švajciarsku.

Kontaktná adresa:

AVUS International, spol. s r.o.
Mliekarenská 13
P.O.Box 75
820 25  Bratislava
Tel.: 00421 2 20902698
Fax: 00421 2 20902634
e-mail: office.sk@avus-group.com