nastavení jazyka
Deutsch
Romanesc
Písmo:  Standardní  |  Velké
 
 
 
 

 

B * Dopravní nehoda v cizině s vozidlem z EU

Upozorňujeme, že právní poměry z těchto dopravních nehod se řídí právním řádem, soudní  a likvidační praxí země, v níž došlo k pojistné události. Dbejte na nezvětšování vzniklé škody a jednejte vždy ekonomicky. Doložte a prokažte nárok řádně co do právního základu i co do jeho výše.

 

 1. Vyplňte dotazník Hlášení škodní události a tento poškozeným vlastnoručně podepsaný zašlete zpět ( viz formulář );
 2. zašlete kopii velkého technického průkazu;
 3. zašlete aktuální devinkulaci leasingové společnosti (u leasingu !);
 4. zašlete kompletně vyplněný dotazník AVUSu pro poškozeného a tento musí být vlastnoručně poškozeným podepsán ( formulář obrží poškozený poštou od likvidátora spolu se spisovou značkou případu );
 5. zašlete policejní protokol prokazující zavinění druhého účastníka;
 6. zašlete řádně vyplněný tzv. záznam o dopravní nehodě a podepsaný oběma účastníky ( nebylo-li šetřeno policií ), potvrzující zavinění druhým účastníkem; 
 7. specifikujte nároky a doložte je co do jejich výše :
 • účtem za opravu vozidla nebo kalkulací za opravu, případně znaleckým posudkem a to vždy s fotografiemi poškození, jakož i celého vozu s poznávací značkou;
 • u nákladů za nájemní vozidlo po dobu opravy nebo u totálně zničeného vozidla dbejte, prosím, hospodárnosti a zásady nezvětšování vzniklé škody; mějte v daném kontextu na paměti, že v některých zemích nemusí být tento nárok likvidní nebo je uznán jen za určitých podmínek;

V případě uplatnění jiné věcné škody :

 1. zašlete účet za pořízení a doklady k poškozené věci;
 2. popište, jak k poškození ve vozidle došlo;
 3. bylo poškození hlášeno policii případně dodatečně nahlášeno?;
 4. zašlete průkaznou fotodokumentaci poškození;
 5. zašlete účet za opravu nebo odborné vyjádření o neopravitelnosti a to z jakého důvodu;

V případě škody na zdraví :

 1. bylo zranění protokolováno policií nebo jí bylo dodatečně nahlášeno?;
 2. zašlete lékařské zprávy;
 3. nechte si na jejich základě vyčíslit bolestné ošetřujícím lékařem ( dotazník zašle na vyžádání likvidátor );

V případě ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti :

 1. zašlete kopií dokladu o pracovní neschopnosti s vyznačením počátku a ukončení pracovní neschopnosti;
 2. nechte si mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrdit průměrný měsíční výdělek, výši vyplacených dávek nemocenského a výši ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti ( dotazník zašle na vyžádání likvidátor );