Vyberte
Deutsch
Romanesc
čeština
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

Úvodná strana>>Online Claims>>Dopravná nehoda s cudzincom v SR

A* Dopravná nehoda s cudzincom v SR

V záujme nekomplikovaného vybavenia veci doložte Váš nárok čo do dôvodu (t.j. právny základ  Vášho nároku), ako aj do výšky, pretože poškodený nesie dôkazové bremeno svojich tvrdení.

 

  1. Vyplňte formulár Oznámenie poškodeného o škode na vozidle a inej vecnej škode, vlastnoručne ho podpíšte a zašlite nám ho.
  2. Zašlite nám kópiu veľkého technického preukazu
  3. Ak máte vozidlo na leasing, zašlite nám aktuálnu devinkuláciu leasingovej spoločnosti
  4. Zašlite nám správu polície (alebo aspoň záznam polície o účasti na nehode)
  5. Zašlite nám riadne vyplnený tzv. európsky záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi (pokiaľ nehodu nevyšetrovala polícia)
  6. špecifikujte Vaše nároky a doložte ich príslušnými dokladmi

 

V prípade škody na zdraví je každá zranená osoba povinná vyplniť Oznámenie poškodeného o škode na zdraví (formulár Vám zašleme na požiadanie)

 

Oznámenie poškodeného o škode na vozidle a inej vecnej škode – formulár