nastavení jazyka
Deutsch
Romanesc
Slovensky
Písmo:  Standardní  |  Velké
 
 
 
 

 

A * Dopravní nehoda s cizincem v ČR

V zájmu nekomplikovaného vyřízení věci doložte Váš nárok co do důvodu ( tj. právní základ Vašeho nároku ) tak i co do výše, neboť poškozený nese důkazní břemeno svých tvrzení.  

 1. Vyplňte dotazník Hlášení škodní události a tento poškozeným vlastnoručně podepsaný zašlete zpět (viz formulář) 
 2. zašlete kopii velkého technického průkazu;
 3. zašlete aktuální devinkulaci leasingové společnosti (u leasingu !);
 4. zašlete kompletně vyplněný dotazník  AVUSu pro poškozeného a tento musí být vlastnoručně poškozeným podepsán ( formulář obdrží poškozený poštou od likvidátora spolu se spisovou značkou případu );
 5. zašlete policejní protokol ( nebo aspoň záznam PČR o účasti na nehodě );
 6. zašlete řádně vyplněný tzv. evropský záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky   ( nebylo-li šetřeno PČR );
 7. specifikujte nároky a doložte je co do jejich výše :
 • účtem za opravu vozidla nebo kalkulací za opravu, případně znaleckým posudkem a to vždy s fotografiemi poškození, jakož i celého vozu s poznávací značkou;
 • u nákladů za nájemní vozidlo po dobu opravy nebo u totálně zničeného vozidla zašlete uhrazenou fakturu a smlouvu s najetými km nájemním vozidlem; dbejte prosím zásady hospodárnosti a seznamte se s našimi informacemi k tomuto nároku (viz Náhradní vozidlo-informace);

V případě uplatnění jiné věcné škody :

 1. zašlete účet za pořízení a doklady k poškozené věci;
 2. popište, jak k poškození ve vozidle došlo;
 3. bylo poškození ihned hlášeno policii případně dodatečně nahlášeno?;
 4. zašlete průkaznou fotodokumentaci poškození;
 5. zašlete účet za opravu nebo odborné vyjádření o neopravitelnosti věci a to z jakého důvodu;

V případě škody na zdraví :

 1. bylo zranění ihned protokolováno policií nebo jí bylo dodatečně nahlášeno?;
 2. zašlete lékařské zprávy;
 3. nechte si na jejich základě vyčíslit bolestné ošetřujícím lékařem ( dotazník zašle na vyžádání likvidátor );

V případě ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti :

 1. zašlete kopií dokladu o pracovní neschopnosti s vyznačením počátku a ukončení pracovní neschopnosti;
 2. nechte si mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrdit průměrný měsíční výdělek, výši vyplacených dávek nemocenského a výši ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti ( dotazník zašle na vyžádání likvidátor );